Valorificarea Rezultatelor

Proiectul asigură valorificarea rezultatelor realizate, continuitatea efectelor sale, SUSŢINEREA ŞI PROMOVAREA CELOR 23 DE ÎNTREPRINDERI finanţate după încetarea sursei de finanţare CEL PUŢIN 12 LUNI prin:

CREAREA DE PARTENERIATE DE PROMOVARE prin Business HUB prin care se sprijină participarea firmelor la târguri/ expoziţii/ evenimente

IMPLICAREA ÎN PROIECT A ALTOR FACTORI INTERESAŢI.
Societatea Antreprenorială Studenţească alături de cel puţin 36 de reprezentanţi ai altor factori interesaţi cu care au fost semnate parteneriate în sub-activitatea A1.1 vor promova şi susţine cei 23 de antreprenori in cadru reţelei Business HUB.

VALORIFICAREA REZULTATELOR PRINTR-UN ALT PROIECT/ ALTE ACTIVITĂŢI
– Publicarea unei lucrării ştiinţifice în cadrul unei reviste de specialitate cu tema: Metode inovative de incluziune în mediul de afaceri.
– Publicarea unui ghid de bune practici: Inovare socială în mediul de afaceri care va fi distribuit diverselor instituţii relevante pentru mediul de afaceri, în cadrul liceelor, universităţilor, autorităţilor publice locale, dar şi unor angajatori, în cadrul acţiunilor de transferabilitate şi multiplicare a rezultatelor către alte potenţiale grupuri ţintă şi către alte sectoare de activitate.
– De asemenea, rezultatele şi experienţa acumulată în cadrul proiectului va fi transpusă în strategia organizaţiei partenerului, prin cadrul activităţilor de formare profesională în competenţe antreprenoriale. Acest lucru se va transpune în viitoarele cursuri de formare profesională în competenţe antreprenoriale, care vor avea la bază curricula din cadrul prezentului proiect, care va asigura subiecte legate de dezvoltare durabilă (managementul deşeurilor, protecţia mediului, eficienţa energetică, biodiversitatea, atenuarea schimbărilor climatice şi adaptarea la acestea, rezilienţa la dezastre, prevenirea şi gestionarea riscurilor etc.) şi de inovare socială (combaterea discriminării, promovarea egalităţii de şanse şi nediscriminare etc.)

La nivel de responsabilitate socială: întrucât proiectul are în vedere accesibilitatea şi promovarea antreprenoriatului/ angajabilităţii persoanelor cu dizabilităţi, impactul asupra comunităţii mediului de afaceri dar şi asupra comunităţii în ansamblu va fi asigurat prin permanenta conştientizare asupra importantei unui mediu inclusiv. Tematica întâlnirilor bilunare, a cursurilor de formare, a metodologiilor va include accesibilizarea pentru persoane cu dizabilităţi. De asemenea, grilele de evaluare a gradului de accesibilitate a afacerilor, ca instrumente, si auto evaluările în cadrul firmelor vor aduce în atenţia mediului de afaceri şi a comunităţii tema incluziunii.
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

Autentificare

Ai uitat parola?