Principii Orizontale

EGALITATE DE ŞANSE

Egalitate de gen
Se urmăreşte crearea unei culturi antreprenoriale incluzive, bazată pe egalitate de şanse, toleranţă, respect pentru diversitate; unei reţele de antreprenori conectaţi care împărtăşesc aceleaşi valori; susţinerea unui modul de formare pe tema egalităţii de şanse; realizarea de rapoarte de practică cu propuneri de implementare a principiului egalităţii de şanse şi planuri de afaceri cu măsuri concrete de implementare a principiului egalităţii de şanse; crearea unei proceduri de aplicare a principiului de egalitate de şanse.

Nediscriminare
Se urmăreşte crearea unei culturi antreprenoriale incluzive, bazată pe egalitate de şanse, toleranţă, respect pentru diversitate; unei reţele de antreprenori conectaţi care împărtăşesc aceleaşi valori; susţinerea unui modul de formare pe tema nediscriminării; realizarea de rapoarte de practică cu propuneri de implementare a principiului nediscriminării în întreprinderile de practică şi planuri de afaceri cu măsuri concrete de implementare a principiului nediscriminării; crearea unei proceduri de aplicare a principiului de egalitate de şanse şi nediscriminării.

Accesibilitate persoane cu dizabilităţi
Se urmăreşte crearea unei culturi antreprenoriale incluzive, bazată pe egalitate de şanse, toleranţă, respect pentru diversitate; unei reţele de antreprenori conectaţi care împărtăşesc aceleaşi valori: egalitate de şanse, nediscriminare, incluziune, accesibilitate, utilizare TIC prin Business HUB; susţinerea unui modul de formare pe tema accesibilităţii; realizarea de rapoarte de practică cu propuneri de implementare a principiului accesibilităţii în întreprinderile de practică şi planuri de afaceri cu măsuri concrete de implementare a principiului accesibilităţii; semnarea de parteneriate cu asociaţii reprezentative.

DEZVOLTAREA DURABILĂ

Poluatorul plăteşte
Aceste principii vor fi susţinute şi în cadrul campaniilor de informare, a cursurilor de formare, în cadrul activităţilor de consiliere/consultanţă/mentorat, de sprijin în implementarea şi asigurarea sustenabilităţii planurilor de afaceri, pentru ca firmele ce urmează să fie înfiinţate să respecte şi să îşi asume răspunderea pentru mediul înconjurător, cu măsuri specifice domeniilor de activitate.

Protecţia biodiversităţii
Principiul “protecţia biodiversităţii” va fi aplicat în cadrul proiectului, după cum urmează:
-în cadrul campaniilor de informare, experţii vor prezenta un modul legat de promovarea dezvoltării durabile, a protecţiei biodiversităţii;
-managerul de proiect va stabili o procedură privind dezvoltarea durabilă în cadrul proiectului; la cursurile de formare profesională va fi abordată şi tema referitoare la dezvoltarea durabilă ce va include o prezentare privind protecţia biodiversităţii cu exemple de bune practici;
-planurile de afaceri vor descrie ce măsuri vor lua privind protecţia biodiversităţii;
-în timpul evaluării proiectelor, acolo unde va fi necesar, se va consulta un specialist în domeniul protecţiei mediului, a biodiversităţii, pentru a ne asigura că proiectul respectiv nu are un impact negativ asupra protecţiei biodiversităţii sau dacă sunt necesare măsuri specifice la implementarea afacerii. În acest sens, se va încheia un acord de parteneriat cu o asociaţie/ ONG pentru dezvoltare durabilă.

Utilizarea eficientă a resurselor
Se va consulta un specialist în domeniul protecţiei mediului, a biodiversităţii, pentru a ne asigura că proiectul respectiv nu are un impact negativ asupra mediului înconjurător sau dacă sunt necesare măsuri specifice la implementarea afacerii. În acest sens, se va încheia un acord de parteneriat cu o asociaţie/ ONG pentru dezvoltare durabilă.

Atenuarea şi adaptarea la schimbările climatice
în cadrul cursurilor va fi abordată şi tema referitoare la dezvoltarea durabilă ce va include o prezentare privind atenuarea şi adaptarea la schimbările climatice cu exemple de bune practici; planurile de afaceri vor descrie modul în care vor asigura dezvoltarea durabilă, ce măsuri vor lua pentru sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon şi eficientă din punct de vedere al utilizării resurselor; în timpul evaluării proiectelor, acolo unde va fi necesar, se va consulta un specialist în domeniul protecţiei mediului, a biodiversităţii, pentru a ne asigura că proiectul respectiv nu are un impact negativ asupra mediului înconjurător sau dacă sunt necesare măsuri specifice la implementarea afacerii. În acest sens, se va încheia un acord de parteneriat cu o asociaţie/ ONG pentru dezvoltare durabilă.

Rezilienţa la dezastre
în cadrul campaniilor de informare, se va prezenta un modul legat de promovarea dezvoltării durabile pentru a conştientiza participanţii cu privire la protecţia mediului, a biodiversităţii, la importanţa implementării unui management al riscurilor de dezastre; se va stabili o procedură privind dezvoltarea durabilă în cadrul proiectului; în cadrul cursurilor se vor prezenta managementului riscurilor de inundaţii şi incendii, măsuri de protecţie a biodiversităţii pentru conştientizarea GT asupra acelor evenimente cu consecinţe negative asupra mediului înconjurător şi, posibil, asupra afacerilor. GT va dobândi competenţe pentru prevenirea acestor dezastre prin prezentarea concretă a unor măsuri de protecţie a ecosistemelor şi metode de evitare a producerii unui incendiu; planurile de afaceri vor descrie modul în care se va asigura dezvoltarea durabilă, măsurile pentru evitarea producerii unor dezastre naturale; în timpul evaluării proiectelor, dacă va fi necesar, se va consulta un specialist în domeniul protecţiei mediului, a biodiversităţii, pentru a ne asigura că proiectul respectiv nu are un impact negativ asupra mediului înconjurător sau dacă sunt necesare măsuri specifice la implementarea afacerii. În acest sens, se va încheia un acord de parteneriat cu o asociaţie/ ONG pentru dezvoltare durabilă.

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

Autentificare

Ai uitat parola?