Obiectivele Proiectului

Obiectivul general al proiectului este: Creşterea competitivităţii şi a gradului de ocupare a absolvenţilor de învăţământ terţiar universitar şi non universitar prin promovarea antreprenoriatului şi susţinerea dezvoltării de afaceri durabile şi incluzive în sectoarele economice cu potenţial competitiv identificate conform SNC şi domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI.
Proiectul îşi propune:
– să susţină dezvoltarea antreprenoriatului, pe baza dezvoltării durabile, a inovării sociale, egalităţii de şanse, accesibilizării, nediscriminării, utilizării TIC, ca principii de baza în mediul de business;
– să genereze 23 afaceri noi, pe baza unor planuri de afacere incluzive si sustenabile;
– să dezvolte competenţe antreprenoriale de bază pentru 350 de persoane pentru sprijinirea şi motivarea acestora în vederea demarării propriilor afaceri;
– sa asigure pregătire practică pentru 26 de antreprenori selectaţi a fi sprijiniţi financiar (inclusiv 3 de pe lista de rezervă) pentru a-şi pune în aplicare planurile de afaceri, prin efectuarea unor stagii de pregătire în întreprinderi deja existente cu profil de activitate similar, derularea de activităţi în cadrul unor întreprinderi simulate;
– să susţină financiar 23 de planuri de afacere, generate de antreprenori, pentru dezvoltarea socio-economică şi pentru crearea de locuri de muncă incluzive;
-să genereze un minim de 67 de noi locuri de muncă incluzive, plecând de la cele 23 de planuri de afacere pentru care se acordă sprijin financiar;
– să asigure continuitatea şi dezvoltarea afacerilor prin Business HUB, mecanism de monitorizare pe termen mediu şi lung;
– sa ofere consultanţa necesară antreprenorilor, pentru a depăşi barierele care apar în calea dezvoltării afacerilor lor şi pentru dezvoltare continuă;
– să asigure transparenţa şi respectarea principiilor de incluziune, nediscriminare şi egalitate de şanse în toate acţiunile întreprinse;
– să asigure informarea activităţilor oferite de proiect, pentru a oferi tuturor persoanelor interesate posibilitatea de a deveni antreprenori şi de a fi susţinuţi prin acţiunile derulate prin proiect.
– să promoveze inovarea, cercetarea ca instrumente de dezvoltare antreprenorială în cadrul Business HUB.

Caracterul durabil şi incluziv – ca element inovativ determinant al proiectului – răspunde în mod adecvat şi imediat la contextul nou economic determinat de impactul Covid 19. Mediul antreprenorial are nevoie de o redefinire ancorată în particularităţile actuale ale societăţii. Întreprinderile incluzive creează triplă valoare: întreprinderile sunt profitabile din punct de vedere economic şi stabile; comunităţile cu venituri reduse au un acces mai bun la servicii, produse şi îşi cresc veniturile; scad cheltuieli sociale prin inserarea profesională pe piaţa muncii a populaţiei.

Efectele pozitive pe termen lung sunt asigurate de complementaritatea acţiunilor, proiectul oferind servicii de formare profesională în domeniul antreprenorial, servicii de mentorat, sprijin în iniţierea şi derularea afacerii în spirit incluziv, ce asigură premisele pentru participarea deplină la dezvoltarea vieţii economice şi sociale a comunităţii. Sinergia acţiunilor oferă o perspectivă de dezvoltare holistică, prin dezvoltarea competentelor de bază (antreprenoriat) dar şi promovarea incluziunii, a diversităţii, a parteneriatului şi tolerantei. Efectele vor fi înregistrate atât în cadrul procesului de dezvoltare a afacerilor, dar şi la nivel de rezultate: locuri de muncă, servicii şi produse noi, inovare şi cercetare.

Valoarea adăugată a proiectului este asigurata prin:
La nivelul regiunii/regiunilor unde se dezvoltă afacerea:
• Dezvoltare regională din punct de vedere economic, social şi tehnologic prin activităţile / serviciile dezvoltate în cadrul firmei/ firmelor nou înfiinţate;
• Creşterea veniturilor provenite din taxe si impozite;
• Crearea a minim 67 de locuri de muncă în cadrul a 23 de firme nou înfiinţate;
• Dezvoltarea capitalului uman în domeniul antreprenoriatului prin cursurile derulate pentru 350 de persoane;
• Atragerea de fonduri de dezvoltare a capitalului social, cultural, turistic prin intermediul reţelei de firme înfiinţate.
La nivel de comunitate de afaceri:
• Dezvoltarea know how-ului în domeniul antreprenorial durabil şi incluziv prin resursele dezvoltate în cadrul proiectului (materiale, instrumente, bune practici, studii);
• Corelarea dintre mediul de afaceri şi mediul de învăţare prin dezvoltarea practicii în cadrul companiilor pentru 26 de viitori antreprenori;
• Specializarea a 26 de mentori de practica din cadrul companiilor, ca resurse umane esenţiale în dezvoltarea viitorilor specialişti;
• Dezvoltarea unei comunităţi de antreprenoriat durabil şi incluziv, ca partener de dialog cu autorităţile locale şi alte organizaţii relevante;
• Dezvoltarea responsabilităţii sociale prin accesibilizare şi integrarea persoanelor cu dizabilităţi pe piaţa forţei de muncă;
• Dezvoltarea inovării şi a cercetării pe baza activităţii din cadrul mediului de business.
La nivel de individ / grup ţintă:
• Dezvoltarea profesională, personală şi socială prin participarea la cursuri, interacţiune cu mediul de afaceri, construirea unei cariere pentru 350 de persoane;
• Apartenenţa la comunitatea de sprijin în domeniul antreprenorial;
• Creşterea nivelului de trai prin venituri provenite din derularea afacerii proprii pentru 23 de persoane;
• Valorificarea experienţelor de muncă şi învăţare în domenii prioritare prin construirea unui plan de afaceri pentru 350 de persoane;
• Sprijin profesional în dezvoltarea, derularea şi menţinerea afacerii prin servicii de mentorat, monitorizare pentru 23 de persoane.
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

Autentificare

Ai uitat parola?